Research Project: Physical activity gait movement and motor control in patients with chronic pain conditions

Project leader
Björn Äng
Project Members
Roger G Nyberg
Veronica Sjöberg
Linda Vixner
Jens Westergren
David Conradsson, NVS Karolinska Institutet
Maria Hagströmer, Karolinska Institutet
Riccardo LoMartire, Region Dalarna
Andreas Monnier, Armed Forces Sport Centre, Karlberg Försvarsmakten
Project Period
-
Project Status
Present
Description
Keywords
Långvarig smärta, rörelsekontroll, validering, aktivitetsmätare
Research Profile
Health and Social Welfare
Subject
Sport and Health Science
Medical Science
Financiers
FORTE
FORTE
Högskolan Dalarna
Högskolan Dalarna
Vetenskapsrådet
Publications