Research Project: Reading aloud and writing practices in preschool

Project leader
Sofia Jusslin, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier Åbo akademi
Project Members
Tarja Alatalo
Cecilia Wijnbladh
Hilde Hofslundsengen, Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking Högskulen på Vestlandet, Norge
Maria Magnusson, Institutionen för didaktik och lärares praktik Linnéuniversitetet
Hanne Næss Hjetland, Institutt for spesialpedagogikk Universitetet i Oslo
Martina Norling, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Örebro universitet
Sofie Tjäru, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier Åbo akademi
Project Period
-
Project Status
Present
Description
Keywords
Förskola, högläsning, språkutveckling, läsförståelse, skrivutveckling
Research Profile
Education and Learning
Subject
Educational Work
Financiers
Publications