Disputation

Thesis Defence: Karin Yvell

Karin Yvell will defend her thesis on June 5: "Experimental Studies of Deformation Structures in Stainless Steels using EBSD"

This event has already passed

Date: , kl 10:00
Location: Sal B2, Brinellvägen 23, KTH Stockholm

Thesis Title:
Experimental Studies of Deformation Structures in Stainless Steels using EBSD

Subject:
Materials Science

Principal Supervisor:
Prof. Annika Borgenstam
Co-Supervisor: Prof. Göran Engberg, Doc. Peter Hedström

Chairperson:
Univ.lektor. Joakim Odqvist, Materials Science and Engineering, KTH

External Reviewer:
Prof. Johan Moverare, Engineering Materials, Linköping University

Members of the Grading Committee:
Prof. Uta Klement, Inst. för industri-och materialvetenskap, Chalmers tekniska högskola
Adj. Prof. Pål Efsing, Vattenfall Ringhals
Prof. Esa Vuorinen, Inst. för teknikvetenskap och matemetik, Luleå tekniska universitet
Substitute: Prof. Em. Rolf Sandström, Materialvetenskap, KTH

Last reviewed: