PUD

PUD är Högskolan Dalarnas Regionala utvecklingscentrum (RUC). Rådet för Pedagogiskt Utvecklingscentrum Dalarna. PUD är en mötesplats för lärare, skolledare och forskare som vill arbeta med att utveckla verksamheten i skolan. Till PUD-rådet är samtliga kommuner i Dalarnas län anslutna, samt ett antal kommuner i Örebro, Västmanlands, Gävleborgs och Jämtlands län. Rådets ledamöter utses av PUD:s medlemsorganisationer, vilket inom sig utser ett Arbetsutskott (AU).

Vid Högskolan Dalarna/PUD drivs forskarskolan Skolnära. I samarbete med PUD-regionens skolhuvudmän utbildas forskarstuderande i pedagogiskt arbete med licentiatexamen som slutmål. Dessa är yrkesverksamma lärare anställda inom någon av de kommuner som är anslutna till PUD. Forskningsprojekten är inriktade mot undervisning, lärande, fostran och omsorg i en mångkulturell pedagogisk praktik. Samverkan i forskarutbildningen sker med Karlstad och Umeå universitet.

Verksamhetschef
023-77 82 03
Verksamhetsledare
023-77 82 91
Verksamhetsledare
023-77 82 93
Projektadministratör
023-77 82 98
Utbildningschef
023-77 83 79
070-359 66 60
Samordnare, med VFU-ansvar
023-77 89 58
Projektadministratör
023-77 84 27
Samordnare, med VFU-ansvar
023-77 89 34
Verksamhetsekonom
023-77 81 35
Professor senior Professor
023-77 82 81
Verksamhetsutvecklare
023-77 83 27
Verksamhetsledare
023-77 80 65
Univ adjunkt geografi (Tjänstledig)
Senast uppdaterad: