Personlig presentation av Fiona Bakas

Univ adjunkt turism
Turismvetenskap Institutionen för kultur och samhälle

Kontakt