Hanna Palmér

Personlig presentation av Hanna Palmér

Gästprofessor matematikdidaktik
Matematikdidaktik Institutionen för lärarutbildning

Kontakt

Forskning

Publikationer