Personlig presentation av Liivi Jakobson

Univ lektor svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk Institutionen för språk, litteratur och lärande