Personlig presentation av Laila de Vries

Forskningsassistent
Avdelningen för omvårdnad 1 Institutionen för hälsa och välfärd