Personlig presentation av Kristina Hildebrand

Avdelningschef
Avdelningen för språk 2 Institutionen för språk, litteratur och lärande

Jag arbetar som avdelningschef, med en bakgrund i undervisning och forskning.

Andra profilsidor

Bakgrund

FD Uppsala universitet 2001.

Forskning

Mina forskningsintressen involverar texter om kung Arthur, från medeltiden till idag, medievalism, och nationella narrativ och identiteter, i synnerhet utifrån marginaliseringsperspektiv. Jag har publicerat artiklar om medeltida och nutida texter, om Game of Thrones, och om nationalism.

Associate Member av Centre for Arthurian Studies, Bangor University, UK.

Publikationer