Elin Johansson

Personlig presentation av Elin Johansson

Verksamhetsutvecklare
Socialt arbete Institutionen för hälsa och välfärd

Jag arbetar inom Socialtjänstens utvecklingscentrum Dalarna (SUD) som är ett samverkanorgan för Högskolan Dalarna och yrkeslivet inom det sociala välfärdsområdet. SUD består av 15 dala kommuner, Region Dalarna och Högskolan Dalarna. https://www.du.se/sv/samverkan/sud/

 

Bakgrund

Jag är utbildad socionom med magisterexamen i socialt arbete. Innan jag började arbeta inom Socialtjänstens utvecklingscentrum (SUD) har jag varit verksam inom Frivården men främst individ- och familjeomsorgen i Borlänge och Falu kommun. Där har jag främst arbetat inom barn och unga området samt ekonomiskt bistånd, både i egenskap av socialsekreterare, verksamhetsutvecklare och enhetschef.