Karin Blomgren

Personlig presentation av Karin Blomgren

Universitetsadjunkt svenska
Svenska Institutionen för språk, litteratur och lärande

Jag arbetar som universitetsadjunkt i svenska som andraspråk och svenska.