Personlig presentation av Urban Lundberg

Universitetslektor historia
Historia Institutionen för kultur och samhälle

Andra profilsidor

Bakgrund

Jag är docent i historia och ämnesföreträdare för den historievetenskapliga miljön vid Högskolan Dalarna. Jag disputerade 2003 på en avhandling om socialdemokratin och 1990-talets stora pensionsreform. Sedan dess har min forskning tangerat en rad olika ämnen, främst med inriktning mot modern politisk historia, som jämförande pensionspolitik, individuella rättigheter i svensk samhällsutveckling och den svenska biståndspolitikens historia. För närvarande är jag involverad i forskningsprogramet Neoliberalism in the Nordics - Developing an absent theme, finansierat av Riksbankens Jubileumsfond, där jag forskar om de skandinaviska ländernas agerande i Världsbanken under 1970- och 1980-talen.

Forskning

Publikationer