Martin Ström

Personlig presentation av Martin Ström

Kommunikationschef
Avdelningen för kommunikation Verksamhetsstödet
Huvudredaktör
Avdelningen för kommunikation Verksamhetsstödet

Innehar just nu tjänsten som tillförordnad kommunikationschef. I min ordinarie befattning som huvudredaktör är jag innehållsansvarig för högskolans externa webbplats, medarbetarwebben, studentwebben och för högskolans officiella konton sociala medier. Systemförvaltare för webbplattformen Episerver.