Martin Ström

Personlig presentation av Martin Ström

Huvudredaktör
Avdelningen för kommunikation Verksamhetsstödet
Kommunikationschef
Avdelningen för kommunikation Verksamhetsstödet

Som huvudredaktör är jag innehållsansvarig för högskolans externa webbplats, medarbetarwebben, studentwebben och för högskolans officiella konton sociala medier. Systemförvaltare för webbplattformen Episerver.

Råd

Rådet för digitala kanaler