Martin Ström

Personlig presentation av Martin Ström

Enhetschef
Avdelningen för ledningsstöd och ekonomi Verksamhetsstödet
Huvudredaktör
Avdelningen för kommunikation Verksamhetsstödet

Jag är enhetschef på enheten för informationsförvaltning och upphandling. Inom enheten arbetar vi med områden som arkiv, registratur, dataskydd, informationssäkerhet, juridik och upphandling/inköp. Utöver min befattning som enhetschef är jag också säkerhetssamordnare.