Alena Lindfors

Personlig presentation av Alena Lindfors

Bibliotekarie
Bibliotek Falun Verksamhetsstödet

Jag skapar sökstrategier och genomför litteratursökningar till systematiska översikter. Förutom det jobbar jag även med bibliotekets olika system, bibliotekets e-resurser samt bibliotekets avtal för e-böcker, e-tidskrifter och databaser. Jag kan även hjälpa dig med frågor angående NVivo eller EndNote