Åsa Berglind

Personlig presentation av Åsa Berglind

Chef avd för studentservice
Avdelningen för studentservice och utbildningsadministration Verksamhetsstödet

Jag är ansvarig chef för högskolegemensamma processer och systemstöd såsom antagning, studieavgifter, studieuppehåll, tillgodoräknande och examen. Enheten arbetar för rättssäker och effektiv handläggning, men tar hänsyn till studentens, utbildningens och forskningens behov.

 

Bakgrund

Jag har arbetat som chef i flera år och min roll är att skapa förutsättningar för medarbetarna att driva och utveckla vår verksamhet. Jag har i huvudsak arbetat inom myndigheter sedan 2003 då jag tog min examen i statistik vid Linköpings Universitet.