Åsa Berglind

Personlig presentation av Åsa Berglind

Chef avd för studentservice
Avdelningen för studentservice och utbildningsadministration Verksamhetsstödet

Jag är ansvarig chef för studentservice och utbildningsadministration. Avdelningen ansvarar för stöd i utbildnings- och studierelaterade frågor samt att handlägga studentärenden inför antagning, under studierna och vid examen i syfte att stödja studenten genom studierna.

 

Bakgrund

Jag har arbetat som chef i flera år och min roll är att skapa förutsättningar för medarbetarna att driva och utveckla vår verksamhet. Jag har i huvudsak arbetat inom myndigheter sedan 2003 då jag tog min examen i statistik vid Linköpings Universitet.