Åsa Berglind

Personlig presentation av Åsa Berglind

Chef avd för studentservice och utbildningsadmin
Avdelningen för studentservice och utbildningsadministration Verksamhetsstödet

Jag är ansvarig chef för studentservice och utbildningsadministration. Avdelningen ansvarar för stöd i utbildnings- och studierelaterade frågor samt att handlägga studentärenden inför antagning, under studierna och vid examen i syfte att stödja studenten genom studierna.

 

Bakgrund

Jag har arbetat som chef i flera år och min roll är att skapa förutsättningar för medarbetarna att driva och utveckla vår verksamhet. Jag har i huvudsak arbetat inom myndigheter sedan 2003 då jag tog min examen i statistik vid Linköpings Universitet.