Sofia Sohl-Liebl

Personlig presentation av Sofia Sohl-Liebl

Forsknings- och utbildningsstrateg
Avdelningen för stöd i utbildning och forskning Verksamhetsstödet