Personlig presentation av Patrik Karlqvist

Vaktmästare
Avdelningen för fastighets- och campusplanering Verksamhetsstödet