Anders Rask

Personlig presentation av Anders Rask

IKT-pedagog
Avdelningen för stöd i utbildning och forskning Verksamhetsstödet

Som IKT-pedagog är jag ett stöd till utbildning och forskning vid Högskolan Dalarna. Stödet omfattar bland annat användande av vår lärplattform, digitala mötesverktyg och andra digitala samskapande verktyg.

Mina fokusområden är digital tillgänglighet, AV-teknik och lärmiljöutveckling.

Bakgrund

Legitimerad gymnasielärare med 13 års undervisningserfarenhet i Idrott och hälsa och Svenska.