Personlig presentation av Barbara Bakker

Universitetsadjunkt arabiska
Arabiska Institutionen för språk, litteratur och lärande

Jag arbetar på Högskolan Dalarna sedan januari 2015 och jag undervisar kursen Arabiska för nybörjare. Jag forskar om andraspråkinlärning och modern Arabisk litteratur.

Andra profilsidor

Forskning

Publikationer