Personlig presentation av Barbara Bakker

Universitetsadjunkt arabiska
Arabiska Institutionen för språk, litteratur och lärande

Jag har ett magisterexamen i Lingvistik samt ett kandidatexamen i Arabiska och ett i Informationsvetenskap. Jag arbetar på Högskolan Dalarna sedan 2015 och jag undervisar kursen Arabiska för nybörjare. Jag forskar om andraspråkinlärning och modern Arabisk litteratur.

Andra profilsidor

Forskning

Min forskning hittas i DiVA här hos Högskolan Dalarna, min magisteruppsats finns i GUPEA hos Göteborgs Universitet (Standard Arabic and Scottish Gaelic: Shared Typological features).

Publikationer