Karen Stormats

Personlig presentation av Karen Stormats

Doktorand pedagogiskt arbete
Pedagogiskt arbete 2 Institutionen för lärarutbildning
Universitetsadjunkt pedagogiskt arbete
Pedagogiskt arbete 2 Institutionen för lärarutbildning

Jag intresserar mig i min forskning för lärares val av undervisningsmetoder och material, särskilt Flipped Classroom, läsning och digitala verktyg. Jag undervisar för tillfället huvudsakligen på ämneslärarprogrammet samt handleder examensarbeten.

Andra profilsidor

Bakgrund

Jag har arbetat med utbildning och lärande det mesta av mitt yrkesverksamma liv, först som fritidspedagog  under åren 1990 - 2005 (examen 1993), sedan som gymnasielärare (gymnasielärarexamen och magisterexamen i historia 2005) fram till 2018, då jag licensierade med uppsatsen Flipp i tal och handling - en fallstudie om undervisningsmetoden flipp i tre gymnasielärares tal och handling.  Jag är sedan 2018 anställd som adjunkt i pedagogiskt arbete på Högskolan Dalarna. Hösten 2019 antogs jag till doktorandutbildningen  vid Högskolan Dalarna för att studera vidare mot doktorsexamen. I min avhandling undersöker jag lärares och elevers erfarenheter av läsning av digital och analog text i historieundervisningen på gymnasiet. 

Undervisning

För närvarande undervisar jag huvudsakligen på ämneslärarprogrammet samt handleder examensarbeten. Jag har även tidigare undervisat på yrkeslärarprogrammet samt på programmet för kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) där jag har varit kursansvarig för kursen Skolans samhällsuppdrag. De kurser jag undervisar i ligger inom den utbildningsvetenskapliga kärnan.

Forskning

Mitt forskningsintresse rör hur lärare och elever förhåller sig till olika undervisningverktyg (till exempel film, bild och text) och undervisningsmetoder (till exempel Flipped Classroom). Mitt intresse är såväl historiedidaktiskt som allmändidaktiskt.

 

Nätverk: 

Nationella nätverket för historiedidaktisk forskning

Svensk Historisk Förening

 

Forskningsprojekt

Publikationer