Personlig presentation av Erika Bomström Aho

Fil dr
Pedagogiskt arbete 1 Institutionen för lärarutbildning
Universitetsadjunkt pedagogiskt arbete
Pedagogiskt arbete 1 Institutionen för lärarutbildning

Forskning

Nätverk:

 ALSA, Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap

SMDI, Nationellt nätverk för svenska med didaktisk inriktning

Forskningsprojekt

Publikationer