Personlig presentation av Lars Wedholm

Biomedicinsk analytiker
Idrotts- och hälsovetenskap Institutionen för hälsa och välfärd

Min roll på Högskolan är att stötta studenter, forsknings- och utvecklingsprojekt samt idrottsrörelsen inom ett brett spektrum av frågeställningar, huvudsakligen inom det fysiologiska fältet. Jag håller oftats till i Högskolans idrottslaboratorier, LIVI, där jag genomför mätningar och gör analyser. 

Bakgrund

Leg. biomedicinsk analytiker inriktn. klinisk fysiologi. Master i medicin.

Jobbar 40 % som biomedicinsk analytiker på neurofyslab vid Falu lasarett (neurofysiologi samt lungfysiologi)

Har tidigare jobbat klinisk inom hjärta och allmän klin fys, samt vid forskningscentrumet NVC i Östersund. Har även haft uppdrag åt SOK

Forskning

Publikationer