Personlig presentation av Monica Sandbacka

Universitetsadjunkt företagsekonomi
Företagsekonomi Institutionen för kultur och samhälle