Personlig presentation av Mikael Strömberg

Universitetslektor ljud och musikproduktion
Ljud- och musikproduktion Institutionen för kultur och samhälle

Kontakt