Johan Hedman

Personlig presentation av Johan Hedman

Systemförvaltare
Avdelningen för studentservice och utbildningsadministration Verksamhetsstödet

Systemförvaltare med ansvar för Ladok (studiedokumentationssystem), Linnea (BI-system, högskolans lednings- och informationssystem) samt MoveOn (mobilitetssystem).