Paul Flack

Personlig presentation av Paul Flack

Bibliotekarie
Bibliotek Falun Verksamhetsstödet

Ger EndNote support, katalogiserar böcker och undervisar i informationssökning inom ämnena engelska, franska, portugisiska, italienska, ryska, japanska, kinesiska och arabiska