Personlig presentation av Tina Wik

Adjungerad Professor byggteknik
Byggteknik Institutionen för information och teknik

Kontakt

Undervisning

Forskning

Publikationer