Personlig presentation av Daniel Beckman

Universitetsadjunkt ljudproduktion
Ljud- och musikproduktion Institutionen för kultur och samhälle

Kontakt

Forskning

Publikationer

  • Mattsson, Hållbus Totte, Nordin, Johan, Beckman, Daniel. Lilla bandet i stora världen, Konferensbidrag Vidgade vyer över musiken, Stockholms Universitet, november 2015 : 2015. Konferensbidrag.