Agneta Hybinette

Personlig presentation av Agneta Hybinette

Institutionsadministratör
Institutionen för språk, litteratur och lärande

Som institutionens enda administratör sköter jag institutionens administration på ledningsnivå, såsom registratur, beslut, protokoll samt kurs- och utbildningsplaner. Jag hanterar även arrangemang av olika slag på institutionsnivå.