Jessica Wide

Personlig presentation av Jessica Wide

Affilierad forskare
Institutionen för kultur och samhälle

Jag är affilierad forskare vid Högskolan Dalarna och deltar under perioden 2024-2025 som forskare i projektet i Välfärdsteknik i Praktiken: erfarenheter av samordning, implementerig och organisering av välfärdstjänster

Forskningsprojektet finansieras av SUD och sker i samverkan med Säters kommun.

Kontakt

Bakgrund

På senare år har mina forskningsintressen rört sig inom ramen för praktiknära forskning där teori och praktik möts i samverkan. Särskilt gällande frågor som rör familjer, individer och deras relationer till samhällets institutioner. 

Jag disputerade vid Uppsala universitet 2011 på avhandlingen Innerlighetens tid. En sociologisk undersökning av intimitet och senmodernitet. Avhandlingen är en teoretisk analys av den ökade användningen av intimitetsbegreppet inom sociologisk forskning och dess betydelse och relevans för relationer och emotioner i vår samtid.

Mina forskningsintressen rör sig inom fältet socialpsykologi och mikrosociologi. Jag är rärskilt intresserad av människors nära relationer och vardagslivets socialpsykologi. Jag har också ett intresse av sociala relationer inom arbetslivet och särskilt vad gäller den offentliga sektorns särdrag, värdegrund, ledning, styrning samt den gruppdynamik och den sociala påverkan som sker inom detta särskilda fält av arbetslivet. Denna typ av forskning bedriver jag genom en praktiknära forskningsansats i samverkan mellan högskolan och kommuner i länet. 

Under perioden 2011-2022 arbetade jag som universitetslektor i sociologi vid Högskolan Dalarna. Innan dess har jag arbetat på Uppsala universitet och Högskolan i Skövde.

 

Forskning

Forskningsprojekt

Publikationer