Anette Timmerlid

Personlig presentation av Anette Timmerlid

Mångfaldssamordnare
Avdelningen för stöd till ledning och styrning Verksamhetsstödet