Anette Timmerlid

Personlig presentation av Anette Timmerlid

Mångfaldssamordnare
Avdelningen för stöd i utbildning och forskning Verksamhetsstödet