Personlig presentation av Christina Romlid

Fil dr
Historia Institutionen för kultur och samhälle
Universitetslektor historia inr ekonomisk historia
Historia Institutionen för kultur och samhälle

Forskning

Forskningsprojekt

Publikationer