Personlig presentation av Christina Romlid

Universitetslektor historia inr ekonomisk historia
Historia Institutionen för kultur och samhälle
Fil dr
Historia Institutionen för kultur och samhälle

Forskning

Publikationer