Personlig presentation av Ingrid From

Universitetslektor omvårdnad
Avdelningen för omvårdnad 2 Institutionen för hälsa och välfärd
Fil dr
Avdelningen för omvårdnad 2 Institutionen för hälsa och välfärd

Forskning

Forskningsprojekt

Publikationer