Jan Florin

Personlig presentation av Jan Florin

Med dr
Avdelningen för omvårdnad 1 Institutionen för hälsa och välfärd
Universitetslektor omvårdnad
Avdelningen för omvårdnad 1 Institutionen för hälsa och välfärd
Docent
Avdelningen för omvårdnad 1 Institutionen för hälsa och välfärd

Undervisning

Forskning

Forskningsprojekt

Publikationer