Jan Florin

Personlig presentation av Jan Florin

Docent
Avdelningen för omvårdnad 2 Institutionen för hälsa och välfärd
Universitetslektor omvårdnad
Avdelningen för omvårdnad 2 Institutionen för hälsa och välfärd
Med dr
Avdelningen för omvårdnad 2 Institutionen för hälsa och välfärd

Utskott och kommittéer

Ledamot i utskott för granskning av utbildning

Undervisning

Forskning

Publikationer