Personlig presentation av Joacim Larsson von Garaguly

Avdelningschef
Avdelningen för stöd i utbildning och forskning Verksamhetsstödet
Fil dr
Företagsekonomi Institutionen för kultur och samhälle

Forskning