Personlig presentation av Rikard Lindell

Gästlektor ljud och musikproduktion, Ljud- och musikproduktion