Ann Rudman

Personlig presentation av Ann Rudman

Univ lektor omvårdnad, Omvårdnad
Docent, Universitetslektor omvårdnad, Biträdande studierektor för forskarutbildning i Hälsa och välfärd med inriktning evidensbaserad praktik. Leg. Sjuksköterska 1999, Med dr 2007 Karolinska Institutet

Min forskning fokuserar på vad som främjar och hindrar professionellt lärande och engagemang under studietiden ochi arbetslivet. Att testa och implementera förebyggande åtgärder för att motverka utveckling av stress och ohälsa i arbetslivet är det långsiktiga målet med forskningen.

I min forskning undersöker vi frågor om hälsa, arbetsmiljö och kunskapsanvändning i hälso- och sjukvården. En stor kartläggandestudie heter LUST (Longitudinell Undersökning om Sjuksköterskors Tillvaro) däröver 4000 sjuksköterskor följts årligen under 10-15 års tid. Resultatet visade att de första åren i yrket innebär stora påfrestningar för många som riskeraratt leda till långvariga stressreaktioner, sjukskrivningar minskatarbetsengagemang och beslut att lämna yrket. Med anledning av de dokumenterade problemen har interventionsstudier för att förebygga problemen utvecklats och testats i samarbete med utbildning och klinisk praktik. Målet är att förbättrahälsa och bevara kompetens i stora personalgrupper inom hälso- och sjukvården. Att värna om hälso- och sjukvårdspersonals hälsa skulle över tid kunna vara en viktig del i att främja folkhälsa eftersom personalen utgör förutsättningen för att hälso- och sjukvården skall kunna erbjuda befolkningen sina tjänster. Du kan läsa mer och ladda ner publicerat material på https://ki.se/cns/petter-gustavssons-forskargrupp

Publikationer