Kerstin Waldenström

Personlig presentation av Kerstin Waldenström

Univ adjunkt arbetsvetenskap, Arbetsvetenskap

Kerstin Waldenström vikarierar på deltid som lärare inomArbetsvetenskap. Kerstin har en beteendevetenskaplig grundutbildning och ärdisputerad i folkhälsovetenskap med inriktning mot yrkesmedicin, KarolinskaInstitutet. Huvudsakligt intresseområde är organisatorisk och socialarbetsmiljö samt systematiskt arbetsmiljöarbete.