Personlig presentation av Johan Rapp

Forskningsingenjör, Materialteknik