Personlig presentation av Johan Borg

Univ lektor medicinsk vetenskap, Medicinsk vetenskap

Johan Borg är lektor i medicinsk vetenskap med inriktning välfärdsteknik. Hans forskningsintressen rör tillgång till, nyttan med och kostnader för välfärdsteknik på individ-, organisations- och samhällsnivå. Han disputerade 2011 i folkhälsovetenskap med inriktning socialmedicin vid Lunds universitet med en avhandling om hjälpmedel, mänskliga rättigheter och fattigdom i utvecklingsländer.

Efter avslutade civilingenjörsstudier vid Chalmers tekniska högskola (1992) och studier i rehabiliteringsteknik vid Högskolan Dalarna (1993) har han arbetat med utveckling, tillverkning, certifiering och försörjning av hjälpmedel liksom standarder för och utbildning kring sådan teknik i Sverige och andra länder. Han har även genomfört utredningar och studier inom området samt arbetat med fysisk och kognitiv tillgänglighet.

Sedan 2006 har Johan deltagit i ett flertal WHO- och UNICEF-projekt som syftar till att främja tillgången på hjälpmedel i framför allt låg- och medelinkomstländer. På uppdrag av WHO leder han för närvarande arbetet med att ta fram en global rapport om hjälpmedel som publiceras 2021.

Publikationer