Maria Rydell

Univ lektor svenska som andraspråk, Svenska som andraspråk
Jag forskar om vuxenutbildning, språk och migration och undervisar bland annat på kursen Andraspråksforskning (SVA III) och Flerspråkighet, identitet och kulturmöten i sociala sammanhang (magisterprogrammet).

Jag är intresserad av språk och migration och har bland annat forskat om sfi, synen på språklig kompetens och bedömning i svenska som andraspråk. Min avhandling handlar om språktestning och bedömning på sfi med fokus på muntlig interaktion och sfi-deltagares uppfattningar om vad det innebär att kunna och lära sig ett språk. Mina forsknignsintressen berör sociolingvistik, lingvistisk antropologi, flerspråkighet, språkideologier, samtalsanalys och bedömning. 

Publikationer