Personlig presentation av Pär Rockner

IKT-pedagog, Nästa Generations Lärande-centrum (NGLC)