Kina Halvarsson

Univ adjunkt omvårdnad, Omvårdnad