Personlig presentation av Niklas Brinkfeldt

Chef, NGL-centrum
Publikationer
  • Hemmingsson, Birgitta, Dafgård, Lena, Brinkfeldt, Niklas, Karonen, Johani, Creelman, Alastair. Supporting Development of Digital Learning Spaces in Three Dimensions, EDEN 2018 Annual Conference, 17-20 June 2018 in Genoa, Italy: Exploring the Micro, Meso and Macro. Navigating between dimensions in the digital learning landscape : 2018. Konferensbidrag : refereegranskat.