Erik Lundberg

Personlig presentation av Erik Lundberg

Univ lektor statsvetenskap, Statsvetenskap
Docent i statsvetenskap. Ämnesföreträdare och ledamot i ledningsrådet för Institutionen Kultur och Samhälle.
Docent, Statsvetenskap

Erik Lundberg är lektor och docent i statsvetenskap. Eriks forskningsintressen handlar om vilken roll civilsamhället har i och för demokratin, mellanmänskliga attityder såsom social tillit och tolerans och offentlig förvaltning. Han har bland annat intresserat sig för vilken roll ett engagemang i civilsamhället har för utvecklingen av ungas sociala tillit och tolerans och hur civilsamhället bemöter våldsbejakade extremism på lokal politisk nivå. Ytterligare ett tema i Eriks forskning handlar om civilsamhällets deltagande i det statliga kommitté- och remissväsendet och vilken roll dessa institutioner har för formandet av politiken.

Han undervisar om civilsamhälle, offentlig förvaltning, politiskt deltagande, samhällsvetenskapliga metoder och handleder uppsatser på avancerad nivå. Erik är också ämnesföreträdare i statsvetenskap och ledamot i ledningsrådet för Institutionen kultur och samhälle. Vid sidan av arbete inom akademin har Erik varit verksam många år som tjänsteman i offentlig förvaltning.

Publikationer