Erik Lundberg

Erik Lundberg

Docent, Statsvetenskap
Univ lektor statsvetenskap, Statsvetenskap

Erik Lundberg är docent i statsvetenskap. Han undervisar i offentlig förvaltning, svensk politik och samhällsvetenskapliga metoder och handleder uppsatser på grundläggande och avancerad nivå.

Hans forskningsintressen berör frågor om det svenska civilsamhället, offentligförvaltning, politiskt engagemang, social tillit och tolerans. Erik doktorerade2014 i statskunskap vid Örebro universitet på en avhandling om det statliga kommitté- och remissväsendets status och roll i svensk politik sett från organisationslivets perspektiv. Vid sidan av arbete inom akademin har Erik varit verksam som tjänsteman i offentlig förvaltning.

För närvarande är Erik aktiv i flera forskningsprojekt. Inom ramen för ett projekt finansierat av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor (MUCF) undersöker han vilken roll ett engagemang i civilsamhället har för ungas attityder till invandrare. Erik bedriver också forskning om det statliga kommittéväsendet samt civilsamhällets roll som motkraft mot högerextremism.

Publikationer