Personlig presentation av Catharina Gustavsson

Adjungerad universitetslektor medicinsk vetenskap, Medicinsk vetenskap
Anställd som senior forskare vid Centrum för Klinisk Forskning Region Dalarna. I arbetsuppgifterna vid högskolan Dalarna ingår undervisning i magisterprogrammet i fysioterapi, doktorandhandledning och forskningscentret KIPS.
Publikationer