Annika Schmöker

Doktorand medicinsk vetenskap, Omvårdnad

Jag är hälsovetare och doktorand i medicinsk vetenskap vid Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa, Uppsala universitet och anställt via Högskolan Dalarna. Mitt forskningsprojekt rör emotionellt stöd till föräldrar av för tidigt födda barn, samt hur föräldrastress förändras över tid och påverkande faktorer. 

I am a Public Health Scientist and a doctoral student in Medical Science at the Department of Women's and Children's Health at Uppsala University and employed via Dalarna University. My field of research is emotional support to parents of preterm infants, how parental stress develops over time and  influencing factors. 

Publikationer