Jonas Stier

Forskningsledare Interkulturella studier, Akademin Humaniora och medier
Professor Interkulturella studier, Akademin Humaniora och medier

Jag är professor interkulturella studier vid Högskolan Dalarna. Min forskning kretsar kring identitetsskapande och interkulturellt samspel i olika sammanhang. För närvarande är jag också involverad i ett Horisont 2020-projekt – Accomplissh – vars syfte är att stärka positionen i Europa för humaniora-samhällsvetenskap. Min forskning har även kretsat kring lärande, internationalisering och ideologier i högre utbildning. Med särskild tonvikt på hur genus och etnisk-kulturell mångfald kommuniceras och konstrueras i förskolan har jag även deltagit i ett flerårigt projekt kring den svenska förskolan. På senare tid har jag även gjort en utredning av ledarskapskulturen inom svensk landslagsgymnastik. På dessa områden har jag publicerat ett antal böcker, vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar. Innan jag kom till Högskolan Dalarna var jag verksam som professor i sociologi med inriktning mot socialpsykologi vid Mälardalens högskola åren 2012-2015, som gästprofessor i socialpsykologi vid Högskolan i Skövde 2011-2012, samt som lektor vid Linnéuniversitetet åren 1992-2004. Jag har även varit gästforskare utomlands under längre perioder – i bland annat Australien, England, Kanada och USA. Disputerade gjorde jag i sociologi vid Göteborgs universitet år 1998. Min undervisning kretsar huvudsakligen kring mina forskningsområden och jag är en ofta anlitad föreläsare utanför högskolan. Därtill är jag fr o m 2016 gästprofessor i sociologi med inriktning mot socialpsykologi vid Mälardalens högskola. Det senaste året har jag, tillsammans med Daniel Akenine, nationell teknikchef på Microsoft, redigerat boken Människor och AI - En bok om artificiell intelligens och oss själv. Jag är också en av grundarna till Addai (se www.addai.org).

Publikationer