Hanna Hodacs

Hanna Hodacs

Univ lektor historia, Historia
Jag är docent och ämnesansvarig i historia. Jag är kursansvarig för kurserna Globalhistoria 1 och 2 (Historia I), och för kursen Den globala ekonomins historia och Global miljöhistoria (Historia II).

Globaliseringsprocesser med skandinavisk anknytning står i fokus i mycket av mitt arbete som historiker. Jag jobbar både med vetenskapshistoria och med ekonomisk historia. Min senaste bok heter Silk and Tea in the North – Scandinavian Trade and the Market for Asian Goods in Eighteenth Century Europe (Palgrave, 2016) och handlar om den skandinaviska ostindiska handeln under 1700-talet. Färger på tyger och smaker på te står i förgrunden och bidrar till att förklara både handeln i Kina och konsumtionen i Europa. Boken är resultatet av projektet ”Europe´s Asian Centuries: Trading Eurasia 1600-1830” (University of Warwick, Centre for Global History and Culture) vilket leddes av professor Maxine Berg. Mer om projektet som pågick mellan 2010 och 2014 kan man läsa här. Om du är nyfiken på t.ex. sidentyger från Kina och färgtrender på 1700-talet har jag skrivit en artikel om detta med titeln ”Cheap and Cheerful: Chinese Silks in Scandinavia, 1731-1761) i den amerikanska tidskriften Eighteenth Century-Studies (2017, nr.1). Mer om tehandel kan du också läsa om i samlingsvolymen som projektet publicerade: Goods from the East, 1600-1800. Trading Eurasia, red. Maxine Berg, Felicia Gottmann, Hanna Hodacs & Chris Nierstrasz (Palgrave 2015). Du kan också lyssna på mig när jag pratar ostindisk handel på Bildningspodden.

Jag har också studerat Carl von Linné i olika sammanhang. Jag håller just på att börja forska om kaffe- och tesurrogat på 1700- och 1800-talet och hur bland annat naturalhistoriker provade att ersätta exotiska produkter med svenska. Hur man imiterade smak, lukt och färg på exotiska produkter under tidigmodern tid är något som jag är extra intresserad av. I mars 2018 höll jag ett föredrag på Hagströmerbiblioteket som specialiserar sig på medicinshistoria. Det kan man se här.   

Jag har också forskat om handeln med naturalhistoriska samlingar på 1700-talet. En artikel ”The Price of Linnaean Natural History: Materiality, Commerce and Change” kom ut i januari 2018 i boken Linnaeus, Natural History and the Circulation of Knowledge (Oxford University Studies in the Enlightenment, 2018) som jag tillsammans med Kenneth Nyberg och Stéphane Van Damme redigerade. Mer om boken kan man läsa här.

Arbetet med denna bok är resultatet av ett eget forskningsprojekt om Linnélärjungar i London mellan 1760-1810 som jag bedrev mellan 2011 och 2015. Andra resultat av forskningsprojektet finns publicerade i ett kapitel i boken Global Scientific Practice in an Age of Revolutions, 1750-1850 (red. Patrick Manning & Daniel Rood, University of Pittsburgh Press, 2016) och i boken Travel, Agency, and the Circulation of Knowledge (red. Gesa Mackenthun, Andrea Nicolas & Stephanie Wodianka, Waxmann Verlag, 2017).

Jag har också naturalhistoriskt resande och karriärvägar i Sverige under 1700-talet, bland annat i boken Naturalhistoria på resande fot. Om forska, undervisa och göra karriär i 1700-talets Sverige (Nordic Academic Press, 2007) som jag skrev tillsammans med Kenneth Nyberg. Som doktorand höll jag på med något helt annat dock. Min avhandling behandlade relationerna mellan Sverige och Storbritannien (Converging world views: the European expansion and early-nineteenth-century Anglo-Swedish contacts, Studia Historica Upsaliensia). Efter disputation 2003 fortsatte jag arbeta i vid Uppsala universitet. Sen flyttade jag till England och jobbade på University of Birmingham, Warwick University, innan jag återvände till Sverige, först som projektforskare vid Centrum för Vetenskapshistoria, Kungl. vetenskapsakademien, och senast som lektor vid Högskolan Dalarna. Våren 2017 blev jag docent vid Åbo Akademi.
Publikationer
Ämnesansvarig
Historia