Emelie Hebert

Personlig presentation av Emelie Hebert

Univ adjunkt omvårdnad, Omvårdnad
Klinisk adjunkt medicinkliniken (avd. 23, 24, 26) och infektionskliniken.